Page 13

 

Japanese Meisen kimono 1910 - 1955

"Modernism from figurativ to abstraction"

meisen, silk, kimono, friis, collection, modernism

Meisen silk Kimono 78

meisen, silk, kimono, friis, collection, modernism

Meisen silk Kimono 69

meisen, japanese, silk, kimono, friis, collection, modernism

Meisen silk Kimono

Meisen silk Kimono 82